onsdag 1 februari 2017

Begrepp som utgångspunkt i min SO-undervisning

Mycket av min undervisning baseras på begrepp. Jag ser begreppen i SO-ämnena som glosor i språk. Ska eleverna kunna utveckla sina förmågor så måste de ha gunderna och där finns begreppen. Jag inleder alltid områden med begrepp och kopplar sedan dem till faktakunskaper. 

När jag dessutom har många nyanlända i mina samtliga klasser är begreppen en förutsättning för att de eleverna ska ha en chans att förstå och ta till sig kunskaperna. Den senaste tiden har det kommit fler och fler onlineläromedel där begrepp finns översatt till flera språk. Än så länge är det arabiskan som dominerar översättningar men efterhand kommer det fler språk, bl.a dari och somaliska. Liber är duktiga på att ta fram material som är anpassat för nyanlända bland annat finns det begreppslistor på arbaiska i både SO och NO-ämnen. De är anpassade för deras material för 4-6 men jag som arbetar på 7-9 har också haft användning för dem. Dessutom har liber en webbapp som jag har använt mycket till både mina nyanlända elever men även till andra elever som på olika sätt behöver träna på ämnesspecifika begrepp. I tex historia finns möjlighet att träna begrepp, svara på frågor eller träna begrepp på olika språk.

I min undervisning försöker jag göra anpassningar som både passar nyanlända och svenska elever. Att arbeta med begrepp ökar förståelse för ämnet och det blir även "krokar" att hänga upp kunskaperna på. Mina elever får alltid göra begreppslistor, då gör de nyanlända listor där de både har begrepppet på sitt språk men även en förklaring. Jag tycker det är vitkigt att de både använder sitt skolspråk men även sitt hemspråk för att på så sätt förstå och kunna använda sina kunskaper. 

Vill du ha mer tips rekomenderar jag boek Språkutvecklande So-undervisning, från Natur & Kultur. Här finns många bra och konkreta tips. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar