tisdag 3 maj 2016

EPA som metod

EPA (enskilt, par alla) är en metod som jag använder ganska ofta i mitt klassrum. Oftast så är den utformad så att eleverna får en flipp som de får se hemma tillsammans med en kort uppgift.

(Enskild) Uppgiften kan vara utformad så att de ska se flippen för att sedan skriva ner ord/begrepp som de inte förstår och som avslutning ta med en fråga till klassen. Frågan kan vara av olika karaktär, antingen en fråga som de själva vill ha svar på eller en fråga som de vill testa om deras klasskompisar förstått. Detta ger eleverna möjlighet att se flippen så många gånger som de själva vill och många kommer väl förberedda till lektionen. Ibland låter jag frågan som eleverna har med sig vara en entranceticket, en bra inledning till en lektion där eleverna får ställa frågor och vi hjälps åt att besvara dem. 

(Par) Därefter får eleverna sitta i små grupper (3-4st) och hjälpas åt att skriva förklaringar på begrepp samt besvara några frågor som jag skrivit till flippen. Skulle det vara så att någon elev inte har sett flippen eller inte är förberedd inför lektionen så kan de få hjälp av sina klasskompisar att hänga med och ofta är det så att dessa elever går hem och nästa gång det är lektion så har de sett flippen och är mer förberedda.

(Alla) Som avslutning går vi alla igenom begreppen samt svarar på frågorna tillsammans. Detta för att alla elever ska få kolla av att de har rätt förklaring på begreppen samt att de har koll på de frågor som skulle besvaras. Ibland är det mer öppna frågor utan givna svar ibland finns det ett rätt eller fel. 

Om frågorna är mer av öppen karaktär brukar jag använda mig av glasspinnar (no hands up) för att låta olika elever berätta hur de tänkt. Här har eleverna tryggheten att de redan pratat om sina tankar i gruppen och ingen behöver bli utlämnad med att deras tankar är rätt eller fel. 

Jag tycker att denna metod fungerar toppen i ett SO-klassrum, jag har många nyanlända i mitt klassrum och jag har kommit på att genom att utgå från begrepp så har de betydligt enklare att följa med i den ordinarie undervisningen. Sedan är det ju så att anpassningar för olika elever gynnar oftast alla. 


EPA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar