onsdag 4 maj 2016

Att undervisa nyanlända

I alla mina SO-grupper har jag flertalet nyanlända elever. Några har varit här ett par år andra har varit här några veckor. Det är en stor utmaning att undervisa elever som inte kan svenska tillsammans med svensktalande elever. Till min hjälp har jag fantastiska studiehandledare som alla gör sitt yttersta både för mig som lärare men även för alla eleverna.

Jag använder olika sätt för att få eleverna att förstå vad jag säger och vad vi jobbar med. Här är studiehandledaren en ovärderlig länk, utan dem hade det varit betydligt tuffare. För ca 3 år sedan kom den första ensamkommande elevern till vår skola, tidigare hade vi haft elever från andra delar av världen men de var få och alla var i stort sett det vi kallade "kärleksinvandrare". Sättet att jobba förändrades och jag har tvingats att bli tydligare i mina planeringar samt utveckla mitt sätt att undervisa så att de nyanlända eleverna ska kunna hänga med i undervisningen efter bästa förmåga. 

Jag har fantastiska kollegor och en fantastisk rektor som gör det möjligt att bedriva en bra undervisning av nyanlända trots alla de utmaningar som faktiskt finns. För trots att jag tycker att det är intressant, roligt och att jag lär mig massor är det en stor utmaning. Vi har fått köpa in material som är anpassat och som ska underlätta i undervisningen, kommunen har även skaffat licens för studi.se som ger oss möjlighet till att visa korta filmer där vissa av filmerna även är översatta till arabiska, dari och engelska. Detta har visat sig vara en guldgruva inte enbart för de nyanlända utan även för alla våra elever.

Det är ofta så att de anpassningar jag gör till mina nyanlända elever passar många i mitt klassrum. Jag försöker se det som att jag gör anpassningar precis på samma sätt som jag anpassar till elever med dyslexi, adhd, eller annan problematik som kräver att jag anpassar övningar, prov och undervisning. 

Så även om det är en utmaning så är det en fantstisk erfarenhet och jag tror att jag har blivit bättre både som lärare och som människa sedan dessa elever och studiehandledare kom in i mitt klassrum. 

Allt material som jag har hittat eller som våra studiehandledare har jobbat fram har jag och en kollega samlat på vår hemsida. nyanlanda.veingeskolan.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar