lördag 10 januari 2015

Formativ bedömning, digitala verktyg och min vardag

Sitter just nu med Patricia Diaz bok "Arbeta formativt med digitala verktyg". En bok som ger mycket inspiration och som ger mig bevis på att jag faktiskt är på rätt väg. Jag har sedan höstterminens start förändrat ganska mycket i mitt sätt att undervisa. Allt sedan Lgr 11 kom har jag känt att det är svårt att få eleverna att förstå vad som krävs av dem. Trots flertalet matriser och försök att förklara så nådde jag inte fram. Till slut insåg jag att jag måste förändra mitt sätt att arbeta.

Jag fick då upp ögonen för Göran Svanelid och hans Big 5 samt att jag hittade Fröken Flipp och hennes blogg "Mitt flippade klassrum". Dessa två personer har hjälpt mig enormt mycket i mitt arbete med att förändra min undervisning. Jag använder mig idag av The Big five" när jag planerar, gör matriser, ger formativ bedömning och utvärderar. Detta sätt att jobba har hjälpt mig få eleverna att förstå var de befinner sig, vart de ska och hur de ska nå sitt mål. Ett arbete som tar tid och som jag är långt ifrån klar med, men det viktiga är resultaten. Jag märker redan, efter endast en termin att de elever jag har i årskurs 8 och 9 redan nu har förbättrat sina resultat. De första tre månaderna tyckte de att det var svårt och var inte alls med på tåget. Vid något tillfälle var jag nära att ge upp men de lärare som arbetar med de metoderna som jag tagit in i mitt klassrum beskriver just detta, att det är motigt i början för att sedan bli bättre. Vi gav inte upp och i slutet på terminen kunde eleverna se att de faktiskt blivit lite bättre men att de framförallt hade mer koll på vad som faktiskt krävs av dem. 

Nu fortsätter arbetet och jag hoppas få mer tid att utveckla mitt arbete med Big 5 och den formativa bedömningen i klassrummet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar