måndag 11 mars 2013

Källkritik

I Lgr 11 står det på flera ställen att eleverna ska lära sig att sovra i en stor informationsmängd och prova källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. "Söka information från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.” 

Jag surfade runt lite och hittade Marie Linders blogg om källkritik och att använda internet i undervisningen. Jag tycker att hon skriver om detta på ett enkelt och inspirerande sätt.

Marie Linder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar