onsdag 27 mars 2013

Elevblogg eller inte?

Skolporten finns en artikel om Sabina Zetterberg som  1-7 lärare i svenska och so på Igelbodaskolan i Nacka. Sabina har skrivit en artikel om hur hon använder en blogg i sin undervisning och vilka resultat det har gett henne och hennes elever.

"SO-läraren Sabina Zetterberg hade kört fast i sin undervisning. För att variera sig och göra eleverna mer delaktiga började hon lägga ut elevuppgifter i form av filmklipp på en blogg. Det gjorde undervisningen roligare och klassen mer engagerad."

Det som fick mig att tänka nytt var när jag läste om en klass som gjort en "revolutions blogg" när de läste om franska revolutionen, det är nog mer såhär jag skulle vilja arbeta. Då detta är något som intresserar mig har jag kollat runt lite på nätet efter forskning eller andra vetenskapliga bevis på att det här med blogg/hemsida är något positivt för eleven.


Lärarnas nyheter skriver om fördelarna med att elever har en blogg/hemsida:

Bloggen skapar autentiska mottagare och eleverna är tvungna att använda en annan form av berättande än när det bara är läraren som är mottagare. Dessutom möter de sin text på nytt och repeterar flera gånger. Att skriva på bloggen skapar medvetenhet om språket. När man publicerar något är det viktigt hur det ser ut. Det ger förståelse för moment som ingress, stor bokstav i början av meningen och styckeindelning.

I skolvärlden skriver Lisa Lönn Hopper om sin blogg novelisa.se. Det jag tycker är extra bra är att hon använder pseudonym för att skydda elevernas identitet, dessutom använder hon en moderatorfunktion för att kommentera.

Jag tror att eleverna anstränger sig lite mer eftersom det finns en stor värld därute som kan läsa deras arbeten. De lär sig också av att läsa och kommentera varandras texter. 


Det är mycket som är intressant vad gäller IKT i undervisningen. Jag är bara i början av mitt arbete men tycker redan att jag vunnit en hel del på att använda datorn i undervisningen, men det kommer jag till i ett annat inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar