onsdag 20 mars 2013

ElectroCity

ElectroCity har ett liknande tema som SimCity, men är till skillnad mot detta speciellt utvecklat för att användas i undervisningen. Spelet är helt gratis och spelas direkt i webbläsaren.

Spelaren är en borgmästare som ska se till att livet i staden fungerar. Fokus ligger till stor del på att göra spelaren/eleven medveten om hur miljön påverkas av de beslut som politiker på lokal eller nationell nivå fattar angående energiproduktion och energianvändning. Om man exempelvis bestämmer sig för att bygga ett energiverk för utvinning av naturgas istället för ett dyrare, men mer miljövänligt alternativ, får man ta konsekvenserna av detta då man senare måste ordna med en kostsam nedmontering när gasen tar slut.

Efter en färdig spelomgång får spelaren betyg utifrån olika aspekter såsom miljötänkande, energianvändning, befolkningstillväxt, hälsa och popularitet bland invånarna. Spelet kan vara en bra utgångspunkt för samtal med dina elever om energianvändning och de konsekvenser människans livsföring har på miljön.

Ett utmärkt komplement i tex ett temaarbete so/no om energi och miljö!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar