fredag 3 februari 2017

Varierad undervisningJag försöker alltid se till att variera min undervisning så mycket det går. När vi läser judendomen får eleverna smaka delar av den judiska påskmåltiden, när vi läser om massmedia åker vi på studiebesök till en redaktion alternativt kommer de till oss. När man arbetar på en skola som ligger lite avsides och möjligheten för att ta sig väg på olika studiebesök är liten gäller det att vara kreativ och försöka få in så många olika moment som möjligt i klassrummet

Just nu läser mina sjuor lag och rätt, vi har läst om olika fiktiva fall, polisen har besökt oss och berättat om hur de jobbar och vi har även lärt oss om hur en rättegång går till. Denna gången fick mina elever testa på rollspel. De delades in i grupper där de var och en fick en roll som de skulle läsa in sig på. Ordförande, tilltalad, målsägande och försvarsadvokat var några av rollerna. Eleverna gick in med entusiasm och energi och sedan spelades det upp för resten av klassen. Ett förhoppningsvis roligt sätt att lära sig om hur en rättegång går till.Som publik fick eleverna se olika sätt som de andra grupperna tolkat uppgiften, svårigheten att veta vilket brott som skulle få vilket straff diskuterades flitigt. Jag tyckte att det var en bra uppgift då gruppens deltagre kunde få olika mycket att säga. Vissa elever gillar att prata och kunde då vara ordförande eller åklagare. Andra ville inte säga så mycket och då var tilltalad en bra roll. Jag tyckte också att elverna blev mer avslappande då de gick in i sina roller och därmed var det lättare att prata inför klassen. Nu hoppas vi att vi får svar från Tingsrätten så att vi får möjlighet att komma dit och på riktigt få se hur en tingssal ser ut och få träffa de som arbetar där. Har vi dessutom lite tur kan vi  
kombinera besöket där med ett besök på den lokala radio och tidningsredaktionen. 
onsdag 1 februari 2017

Begrepp som utgångspunkt i min SO-undervisning

Mycket av min undervisning baseras på begrepp. Jag ser begreppen i SO-ämnena som glosor i språk. Ska eleverna kunna utveckla sina förmågor så måste de ha gunderna och där finns begreppen. Jag inleder alltid områden med begrepp och kopplar sedan dem till faktakunskaper. 

När jag dessutom har många nyanlända i mina samtliga klasser är begreppen en förutsättning för att de eleverna ska ha en chans att förstå och ta till sig kunskaperna. Den senaste tiden har det kommit fler och fler onlineläromedel där begrepp finns översatt till flera språk. Än så länge är det arabiskan som dominerar översättningar men efterhand kommer det fler språk, bl.a dari och somaliska. Liber är duktiga på att ta fram material som är anpassat för nyanlända bland annat finns det begreppslistor på arbaiska i både SO och NO-ämnen. De är anpassade för deras material för 4-6 men jag som arbetar på 7-9 har också haft användning för dem. Dessutom har liber en webbapp som jag har använt mycket till både mina nyanlända elever men även till andra elever som på olika sätt behöver träna på ämnesspecifika begrepp. I tex historia finns möjlighet att träna begrepp, svara på frågor eller träna begrepp på olika språk.

I min undervisning försöker jag göra anpassningar som både passar nyanlända och svenska elever. Att arbeta med begrepp ökar förståelse för ämnet och det blir även "krokar" att hänga upp kunskaperna på. Mina elever får alltid göra begreppslistor, då gör de nyanlända listor där de både har begrepppet på sitt språk men även en förklaring. Jag tycker det är vitkigt att de både använder sitt skolspråk men även sitt hemspråk för att på så sätt förstå och kunna använda sina kunskaper. 

Vill du ha mer tips rekomenderar jag boek Språkutvecklande So-undervisning, från Natur & Kultur. Här finns många bra och konkreta tips. 

onsdag 4 maj 2016

Att undervisa nyanlända

I alla mina SO-grupper har jag flertalet nyanlända elever. Några har varit här ett par år andra har varit här några veckor. Det är en stor utmaning att undervisa elever som inte kan svenska tillsammans med svensktalande elever. Till min hjälp har jag fantastiska studiehandledare som alla gör sitt yttersta både för mig som lärare men även för alla eleverna.

Jag använder olika sätt för att få eleverna att förstå vad jag säger och vad vi jobbar med. Här är studiehandledaren en ovärderlig länk, utan dem hade det varit betydligt tuffare. För ca 3 år sedan kom den första ensamkommande elevern till vår skola, tidigare hade vi haft elever från andra delar av världen men de var få och alla var i stort sett det vi kallade "kärleksinvandrare". Sättet att jobba förändrades och jag har tvingats att bli tydligare i mina planeringar samt utveckla mitt sätt att undervisa så att de nyanlända eleverna ska kunna hänga med i undervisningen efter bästa förmåga. 

Jag har fantastiska kollegor och en fantastisk rektor som gör det möjligt att bedriva en bra undervisning av nyanlända trots alla de utmaningar som faktiskt finns. För trots att jag tycker att det är intressant, roligt och att jag lär mig massor är det en stor utmaning. Vi har fått köpa in material som är anpassat och som ska underlätta i undervisningen, kommunen har även skaffat licens för studi.se som ger oss möjlighet till att visa korta filmer där vissa av filmerna även är översatta till arabiska, dari och engelska. Detta har visat sig vara en guldgruva inte enbart för de nyanlända utan även för alla våra elever.

Det är ofta så att de anpassningar jag gör till mina nyanlända elever passar många i mitt klassrum. Jag försöker se det som att jag gör anpassningar precis på samma sätt som jag anpassar till elever med dyslexi, adhd, eller annan problematik som kräver att jag anpassar övningar, prov och undervisning. 

Så även om det är en utmaning så är det en fantstisk erfarenhet och jag tror att jag har blivit bättre både som lärare och som människa sedan dessa elever och studiehandledare kom in i mitt klassrum. 

Allt material som jag har hittat eller som våra studiehandledare har jobbat fram har jag och en kollega samlat på vår hemsida. nyanlanda.veingeskolan.se.

Quizlet live

Bildresultat för quizlet live


För en tid sedan visade en kollega quizlet för mig, hon är språklärare och jag trodde först inte att det var något för mig som är SO-lärare men oj vad fel jag hade.
Quizlet är ett fantastiskt verktyg när det gäller att öva begreppsförmågan, men även ett perfekt sätt att stärka lagandan mellan eleverna och även en perfekt paus mellan genomgångar och arbete med uppgifter. Det är enkelt att själv göra egna begreppslistor men det finns även massor av bra quiz färdigt, bara att använda.


Liveversionen av quizlet ger möjlighet att tävla i klassen. Eleverna skriver in en given kod och därefter blir de indelade i lag, lagen har namn efter djur (på engelska). Här ser jag en stor fördel att lagen slumpas fram, elever som normalt inte jobbar blir ihopparade och tvingas att samarbeta. 


Varje grupp får tolv ord, lite beroende på antal i elever är de mellan 3-4 stycken i varje lag. Varje grupp får ett begrepp som de ska hitta en förklaring på, bara en i gruppen har det rätta svaret för varje rätt svar får man en poäng, först till tolv vinner. Skulle det vara så att gruppen svarar fel åker man ner till noll och får börja om. Här gäller det att samarbete och hjälpas åt för att så snabbt som möjligt få de rätta svaren. 


En jätterolig övning som tränar både begrepps och kommunikationsförmågan och dessutom är det roligt!
tisdag 3 maj 2016

EPA som metod

EPA (enskilt, par alla) är en metod som jag använder ganska ofta i mitt klassrum. Oftast så är den utformad så att eleverna får en flipp som de får se hemma tillsammans med en kort uppgift.

(Enskild) Uppgiften kan vara utformad så att de ska se flippen för att sedan skriva ner ord/begrepp som de inte förstår och som avslutning ta med en fråga till klassen. Frågan kan vara av olika karaktär, antingen en fråga som de själva vill ha svar på eller en fråga som de vill testa om deras klasskompisar förstått. Detta ger eleverna möjlighet att se flippen så många gånger som de själva vill och många kommer väl förberedda till lektionen. Ibland låter jag frågan som eleverna har med sig vara en entranceticket, en bra inledning till en lektion där eleverna får ställa frågor och vi hjälps åt att besvara dem. 

(Par) Därefter får eleverna sitta i små grupper (3-4st) och hjälpas åt att skriva förklaringar på begrepp samt besvara några frågor som jag skrivit till flippen. Skulle det vara så att någon elev inte har sett flippen eller inte är förberedd inför lektionen så kan de få hjälp av sina klasskompisar att hänga med och ofta är det så att dessa elever går hem och nästa gång det är lektion så har de sett flippen och är mer förberedda.

(Alla) Som avslutning går vi alla igenom begreppen samt svarar på frågorna tillsammans. Detta för att alla elever ska få kolla av att de har rätt förklaring på begreppen samt att de har koll på de frågor som skulle besvaras. Ibland är det mer öppna frågor utan givna svar ibland finns det ett rätt eller fel. 

Om frågorna är mer av öppen karaktär brukar jag använda mig av glasspinnar (no hands up) för att låta olika elever berätta hur de tänkt. Här har eleverna tryggheten att de redan pratat om sina tankar i gruppen och ingen behöver bli utlämnad med att deras tankar är rätt eller fel. 

Jag tycker att denna metod fungerar toppen i ett SO-klassrum, jag har många nyanlända i mitt klassrum och jag har kommit på att genom att utgå från begrepp så har de betydligt enklare att följa med i den ordinarie undervisningen. Sedan är det ju så att anpassningar för olika elever gynnar oftast alla. 


EPA

tisdag 14 april 2015

Virtuell SO-undervisning


Se världen ur ett politiskt, ekonomiskt, religiöst eller befolkningsmässigt perspektiv
ShowWorld är ett interaktivt sätt att se världen, du kan titta på utbildning, dödsorsaker, utbredning av HIV/AIDS eller krigszoner. 

Bildresultat för http://show.mappingworlds.com/world/


Vulkaner, jordbävningar eller höga berg.
Flytta plattorna från jordklotet och se hur det ser ut innanför, se var i världen det finns vulkaner eller risk för jordbävning. Läs vidare och få massor av spännande information på ur.se/vulkan

Bildresultat för utbildningsradion+vulkanerBesök Auschwitz/Birkenau virtuellt 


A virtual tour of Auschwitz kan du besöka bla Birkenau och få en liten känsla av hur det var och hur det ser ut idag. Ett bra sätt om eleverna inte har möjlighet att besöka det live.


lördag 10 januari 2015

Kahoot

Om du gillar lugn och ro och elever som sitter tyst på sina platser och jobbar är detta inget för dig. För resultatet av detta digitala frågesportspel är engagemang, hög ljudnivå och kamp in i det sista. Kahoot är enkelt att använda eleverna behöver en dator, läsplatta eller en smartphone för att delta, det är gratis och väldigt enkelt att lära sig. Antingen använder du dig av redan befintliga quiz eller så gör du dina egna. Fördelen för oss So-lärare är att du kan göra veckans nutidsfrågor via kahoot och eleverna är sååå engagerade. 


Jag använder kahoot som repetition, kolla av någon läxa eller veckans frågor. Dessutom kan eleverna göra egna kahoots för att repetera ett område som de sedan tävlar mot sina klasskompisar.Våga prova- varken du eller dina elever kommer att bli besvikna!